Voorbereiding en/of onderhoud visitatie Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Wanneer u samen met InPraktijk de (entree)visitatie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voorbereid dan kan het resultaat zijn dat:

  • null
    Je glansrijk de entreevisitatie doorstaat

  • null
    We samen tot de conclusie komen dat de praktijk en haar medewerkers niet gelukkig worden van deelname aan SKF.

Na het behalen van de entreevisitatie volgt er iedere 2 jaar een reguliere visitatie waarbij het kwaliteitsmanagementsyteem, dossiervoering en toegepaste klinimetrie onderdeel vormen van de visitatie. Dit is geen momentopname maar een continu proces. Onze samenwerkingspartner InPraktijk ondersteunt dit proces zodat u ook bij de opvolgingsvisitatie een SKF praktijkregister waardige praktijk presenteert.

Kosten

De kosten voor dit traject bedragen € 729,00 . Dit is exclusief btw en de kosten voor de entreevisitatie.

Voorbereiding en/of onderhoud visitatie Stichting Keurmerk Fysiotherapie