Praktische kwaliteitsmanagement

De module “praktisch kwaliteitsmanagement” is als de Billy boekenkast van Ikea: super functioneel voor een kleine prijs.

Let op: ALLE onderstaande items maken deel uit van dit begeleidingspakket:

 • null
  Kwaliteitshandboek

  Je krijgt de beschikking over een online kwaliteitshandboek. Geen leeg frame maar een compleet handboek dat je vervolgens naar eigen wensen kunt vormgeven. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving direct hierin verwerkt zodat het voor jouw praktijk goed geregeld is en blijft. Denk bijvoorbeeld aan de vereisten op het gebied van Risico Inventarisatie en Evaluatie en de privacy wetgeving

 • null
  Procesbeschrijving

  De praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met de praktijk de benodigde documenten het kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren. De door de praktijk beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen.

  Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail of middels het online digitaal handboek

 • null
  Zelfevaluatietool dossiercheck

  Met behulp van dit document breng je zelf eenvoudig het correct gebruik van de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering en eventuele hiaten in de dossiervorming voor jouw praktijk in kaart.

 • null
  Management review en systeembeoordeling

  De Praktijk ontvangt een format om het beleidsplan en jaarverslag vorm te geven. Door middel van het beleidsplan en jaarverslag maak je een beoordeling om jouw kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren op basis van o.a. klanttevredenheid, BI en professioneel handelen. Jaarlijks vraagt jouw kwaliteitscoach het beleidsplan en jaarverslag op en wordt deze voorzien van feedback en adviezen.

 • null
  Onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

  De kwaliteitscoach begeleidt je in het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem, gerelateerd aan de wet en regelgeving. De praktijk wordt eenmaal per twee jaar op het kwaliteitssysteem getoetst door middel van een IVAK audit.

Kosten

Tarief per jaar:  €  765,- exclusief btw.

Echt waar: hier zitten dus alle kosten bij in: eenmaal per twee jaar toetsing door middel van een IVAK audit , automatische updates, een vaste praktijk coach,  jaarlijkse feedback op het beleidsplan en jaarverslag.

Aanvragen